“Δημοκράτες επιστήμονες στο πλευρό του λαϊκού κινήματος” το κεντρικό σύνθημα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβριο του 1988

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας – Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας – Γενική Συνέλευση, 10-1988