Το σώμα ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβρη του 1988

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας – Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας – Γενική Συνέλευση, 10-1988