Παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Φοιτητών Βουλγαρίας

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας – Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας – Γενική Συνέλευση, 10-1988