Ανακοίνωση-καταγγελία του αντικομουνιστικού ψηφίσματος της ΕΕ