10 Γενάρη η πρώτη συνάντηση-συνεδρίαση του Τομέα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του Συλλόγου

Επίσκεψη του συλλόγου στην έκθεση: «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ»

Τα μέλη του Συλλόγου, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΔΣ, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 20 Δεκέμβρη, επίσκεψη στην έκθεση:«Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ», που φιλοξενείται στην ΚΟ…

Για την πρώτη συνεδρίαση του Τομέα Οικονομίας

Πρώτη συνάντηση του Τομέα οικονομίας του Συλλόγου την Πέμπτη 19 Δεκέμβρη

Επίσκεψη στην έκθεση «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ»

Αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου