Τομέας Ιστορίας: Προτάσεις και σχεδιασμός της πρώτης συνεδρίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Τομέα Ιστορίας.

Τα μέλη, αρχικά, ενημερώθηκαν για τις πρώτες αποφάσεις του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου που αφορούν στη λειτουργία των Τομέων, το διεπιστημονικό τους έργο και τις επικείμενες ημερίδες – εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια, έπειτα από την αρχική εισήγηση για το αντικείμενο του Τομέα ειδικότερα και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις από όλους τους παρευρισκόμενους.

Σε αδρές γραμμές δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες εργασίας με ενδεικτικές θεματικές:

Α) Ιστορία των αρχαίων δουλοκτητικών κοινωνιών.

Β) Ο πολιτισμός και η διατήρηση των μουσειακών συλλογών είναι δημόσιο αγαθό.

Γ) Ιστορία και ανθρωπογεωγραφία της φοιτητικής μετανάστευσης στις σοσιαλιστικές χώρες. (έρευνα, καταγραφή, συμπεράσματα)

Δ) ΕΣΣΔ : i) Κολεκτιβοποίηση ii) Ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος

Η επόμενη συνάντηση του Τομέα θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαρτίου και η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Μπορείς να κατεβάσεις την ανακοίνωση εδώ