Τομέας Οικονομίας: συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης

Στις 27 Μάρτη πραγματοποιήθηκε η 3η, τακτική συνεδρίαση του Τομέα Οικονομίας του Συλλόγου μας.

Η μορφή της τηλεδιάσκεψης επέτρεψε την αυξημένη συμμετοχή συναδέλφων από την περιφέρεια.

Αποφασίστηκε να δοθεί συνέχεια στις εργασίες που έχουν ξεκινήσει (βλ. παλαιότερες ενημερώσεις) και να γίνει προσπάθεια βαθμιαίας δημοσιοποίησής τους από την ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Επανεπιβεβαιώθηκε η θέληση των μελών του Τομέα να προβάλλουν την ανωτερότητα του σοσιαλισμού υπό το πρίσμα της αντίκρουσης των διαστρεβλώσεων της ιστορικής εμπειρίας, αλλά και της αναγκαιότητας προβολής του ως της μόνης ρεαλιστικής και επίκαιρης πρότασης διεξόδου.

Τα μέλη του Τομέα εξέτασαν νέες προτάσεις εργασίας, σχετικές με τα προβλήματα της κοινωνικοποίησης της παραγωγής, του κεντρικού σχεδιασμού, της κατανομής του κοινωνικού προϊόντος, των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων στο σοσιαλισμό.

Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση στα μέσα Μαΐου, θα κατατεθούν για συζήτηση τα αντίστοιχα σχέδια.