103 Χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

Οκτωβριανή 1917
Ο Λένιν οδηγεί την Επανάσταση

“Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο. Πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα αποτελειώσουν το έργο αυτό δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό είναι ότι ο πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε, ότι ο δρόμος χαράχτηκε»

Β. Ι.  Λένιν
Οκτωβριανή 1917
103 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση