Στηρίζουμε το “Σπίτι του Αγωνιστή”

Υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας ενίσχυσε με το ποσό των 300€ το ίδρυμα περίθαλψης ηλικιωμένων “Το Σπίτι Του Αγωνιστή”. Από την πλευρά του ιδρύματος, ο Πρόεδρός του Στέλιος Λάμπρου ευχαρίστησε το Σύλλογό μας, ενώ λάβαμε και σχετική επιστολή.

Ευχαριστήρια επιστολή από το "Σπίτι του Αγωνιστή" 12/11/2020
Η ευχαριστήρια επιστολή