Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 28 Νοέμβρη

Ανακοίνωση Στις 28 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου (πιεστική ανάγκη για γρήγορη, «σφιχτή» ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιορισμοί στην κυκλοφορία) δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή…

1820-2020 * 200 χρόνια Φρίντριχ Ένγκελς