Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 28 Νοέμβρη

Ανακοίνωση

Εμείς που σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό - logo

Στις 28 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου (πιεστική ανάγκη για γρήγορη, «σφιχτή» ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιορισμοί στην κυκλοφορία) δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή όσων από τα μέλη επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του οργάνου.

Το ΔΣ συζήτησε την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της τελευταίας συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

Το ΔΣ αποφάσισε:

1. Την επιτάχυνση της διαδικασίας αναβάθμισης του μπλογκ σε ιστοδελίδα.

2. Την περαιτέρω διευκρίνιση των όρων χρήσης της λίστας αλληλογραφίας, την αξιοποίηση της στήλης «Απόψεις» του μπλογκ ή της ιστοσελίδας όταν διαμορφωθεί.

3. Την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο συλλογής των συνδρομών του 2020.

4. Την ένταση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ημερίδας για τον Αντικομμουνισμό και την πραγματοποίησή της με τους προσφορότερους τρόπους

5. Την παρουσίαση της εργασίας του μέλους του Συλλόγου μας Μ. Δημητρίου για τη σοβιετική ιστοριογραφία σχετικά με την περίοδο της δουλικής εκμετάλλευσης των μεταλλείων του Λαυρίου.

6. Να βγει ανακοίνωση-κάλεσμα για τη συλλογή στοιχείων, φωτογραφιών και άλλων υλικών από τη ζωή και τις σπουδές των φοιτητών στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που θα αξιοποιηθούν πολύπλευρα στη συνέχεια.

7. Την παρέμβασή μας στο ζήτημα της πανδημίας από τη σκοπιά της πείρας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης με αιχμή την εγγενή αδυναμία του καπιταλιστικού συστήματος να διαχειριστεί την κατάσταση, παρά την αντικειμενική δυνατότητα σήμερα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα προστασίας της υγείας.

8. Την επικοινωνία με τα μέλη μας προκειμένου με τρόπο διακριτικό να επιβεβαιώσουμε την εικόνα για την υγεία τους και προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. 9. Να συνεχιστεί με επιμονή η προσπάθεια εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο.

3 Δεκέμβρη 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μπορείς να δεις την ανακοίνωση εδώ