“Η Πανδημία Covid-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα” – Έκδοση του βιβλίου του μέλους του Συλλόγου μας Βασίλη Ζουμπουρλή

Υγεία - Βιβλίο - Βασίλης Ζουμπουρλής
Βασίλη Ζουμπουρλή – Η Πανδημία Covid-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα

 O Διευθυντής ερευνών στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας του καρκίνου και των βλαστικών κυττάρων του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων του ΕΙΕ Bασίλης Ζουμπουρλής μαζί με τους συνεργάτες του καιτη συνδρομή των εκδόσεων ΝΕΟΝ, συγγράψαν και εκδίδουν το βιβλίο με τίτλο «Η Πανδημία Covid-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα».

http://neoneditions.com/product/i-pandimia-covid-19-zoumpourils-vasilis/?fbclid=IwAR30VxDpf8fzhwrut7id9zTRjmOr1U7L7CYP66MqXN3SeoD0gzcwSsSEJm4

Από τον πρόλογο του συγγραφέα διαβάζουμε:

«Η πανδημία του Sars-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19 (σύντμηση της φράσης «Coronavirus Disease 2019», δηλαδή «Νόσος από κορωνοϊό που εμφανίστηκε το 2019») έχει πλέον καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι της γης με απίστευτες συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων σε κάθε ξεχωριστή χώρα. Ενώ η πανδημία βρίσκεται στην εξέλιξη με πολλά θύματα στο πέρασμά της δοκιμάζονται ταυτόχρονα οι αντοχές της παγκόσμιας κοινότητας. Αβέβαιη είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας. Ο Sars-CoV-2 κορωνοϊός έχει προκαλέσει πανικό στον γενικό πληθυσμό και ανασφάλεια που εκφράζεται σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά επίπεδα, διαταράσσοντας δραματικά την καθημερινή ζωή, την παγκόσμια οικονομία, τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο. Πέρα από τις σοβαρές διαταραχές του τρόπου ζωής, το εργασιακό καθεστώς πολλών συνανθρώπων μας αλλάζει, πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους, η ασθένεια έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης σε πολλά άτομα, λόγω των ακραίων προληπτικών μέτρων απομόνωσης ώστε να περιοριστεί η ραγδαία εξάπλωση της νόσου Covid-19.»

« Σημαντικό κομμάτι αυτού του βιβλίου αφορά τη Μοριακή Βιολογία του ιού  την παθογένειά του και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Ο συγγραφέας αναδεικνύει επίσης τις κοινωνικό – πολιτικές παραμέτρους της πανδημίας. Με βαθύ στοχασμό και έκδηλο το ανθρώπινο συναίσθημα προσεγγίζει το φαινόμενο της πανδημίας με τα χαρακτηριστικά ενός παγκοσμίου πολέμου, από φιλοσοφική πλευρά. Αναδεικνύει τα κύρια αίτια των αναδυόμενων επιδημιών που ανευρίσκονται στις κυρίαρχες οικονομικο-κοινωνικές δομές και την έλλειψη στρατηγικών πρόληψης. Γίνεται παράθεση σκέψεων και συμπερασμάτων για μία καλύτερη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.»

«Το βιβλίο εμπεριέχει τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV  όπου παρατίθεται σημαντική αρθρογραφία που αντλήθηκε από το διαδίκτυο και φωτίζει με προσιτό τρόπο το σύνολο των παραμέτρων της πανδημίας. Τέλος, το Παράρτημα V θα είναι ένας τεράστιος πλούτος γνώσεων σχετικών με την πανδημία συμπεριλαμβάνοντας και τα εμβόλια.  Είναι υλικό που θα το αντλεί κανείς στο διαδίκτυο από τους ιστότοπους που καταγράφονται και προσφέρονται στους αναγνώστες μέσω κωδικού QR στο βιβλίο. Από την ανάγνωση του παρόντος πονήματος θα γίνει κατανοητό σε όλους ότι η έκφραση «αόρατος εχθρός» δεν είναι δόκιμος στην επιστήμη του 21ου αιώνα. Επιπρόσθετα υπάρχει η φιλοδοξία τα αποτυπώματα αυτής της συγγραφής να λειτουργήσουν ως ηχηρό καμπανάκι στη συνείδηση του καθένα μας για τα παρόντα και για τα μελλούμενα.»

Από τον πρόλογο για το συγγραφέα από τον ομότιμο καθηγητή Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης Δημήτριο Σπαντίδο αναφέρεται : «Ο Δρ. Βασίλης Ζουμπουρλής είναι ο κατάλληλος επιστήμονας τουλάχιστον στον Ελληνικό χώρο που θα μπορούσε να γράψει το τόσο επίκαιρο πόνημα με τίτλο «Η πανδημία Covid-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα». Ξεφυλλίζοντάς κανείς αυτό το πόνημα αντλεί τα πιο επίκαιρα στοιχεία της Μοριακής Βιολογίας του Sars-CoV-2, γνωστά στοιχεία για την παθογένεια του ιού και για την θεραπευτική του αντιμετώπιση. Εντυπωσιακά ωστόσο είναι και τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται για τις πανδημίες. Αναλύσεις για τη γενεσι­ουργό αιτία των πρόσφατων ενδημιών και τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις της παρούσης Πανδημίας. Σύμφυτο με τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Δρος Βασίλη Ζουμπουρλή είναι η παράθεση μίας πληθώρας άρθρων σημαντικών κοινωνικών παραγόντων και επιστημόνων που φωτίζουν πολύπλευρα το θέμα της παρούσης πανδημίας. Υπάρχουν και κάποια σημεία του βιβλίου που αναδεικνύουν στοιχεία έντονου ουμανισμού και βαθύτατου φιλοσοφικού στοχασμού για το μέλλον της ανθρωπότητας. Το βιβλίο αυτό έχει το πλεονέκτημα να απευθύνεται στους εξειδι­κευμένους επιστήμονες του Βιοϊατρικού χώρου αλλά και στον απλό αναγνώστη. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς για τα νυν και για τα μελλούμενα.»