Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου μας στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοέμβρη, ώρα 12:00, στην Αθήνα.

Θέματα:

1. Απολογισμός

2. Προγραμματισμός δράσης

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία και τήρηση των μέτρων προστασίας, σε χώρο που θα ανακοινωθεί το συντομότερο.

Όλες και όλοι στη Γενική Συνέλευση!

                                                                       Αθήνα 27 Οκτώβρη 2021

                                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο