Για τη δημιουργία μεταφραστικής ομάδας

Ανακοίνωση

Ομάδα μετάφρασης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Προχωρώντας στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει κάλεσμα για τη δημιουργία μεταφραστικής ομάδας του Συλλόγου μας, που θα ασχοληθεί με την ανάδειξη και τη μετάφραση έργων από το θησαυρό της λογοτεχνικής και επιστημονικής βιβλιογραφίας των σοσιαλιστικών χωρών.

Οι συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας μας επιβάλλουν μια ορισμένη προσαρμογή στη δράση του Συλλόγου μας, που οφείλουμε να φροντίσουμε ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με αυξημένη ένταση.

Είναι γνωστό, ότι το μεγαλύτερο μέρος της πολιτιστικής και επιστημονικής δημιουργίας που άνθισε κατά την περίοδο οικοδόμησης του σοσιαλισμού παραμένει απροσπέλαστο για το ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα τη νεολαία της χώρας μας.

Έχοντας υπόψη τη μεγάλη επιστημονική και λογοτεχνική αξία, αλλά και την ανταπόκριση που έχουν τα μεταφρασμένα έργα συγγραφέων που δούλεψαν στις χώρες που σπουδάσαμε, καλούμε όσες και όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Μεταφραστική Ομάδα, να το δηλώσουν σημειώνοντας τη γλώσσα και τον τομέα ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: studofsoc@gmail.com                             

                                                                                        Αθήνα

                                                                              2 Δεκέμβρη 2022

                                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο