Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15/1/2022

Ανακοίνωση

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό» πραγματοποίησε την τακτική του συνεδρίαση το Σάββατο 15 Γενάρη, εξέτασε την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης και πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η ημερίδα για τον αντικομμουνισμό να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Μάρτη. Εάν δεν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, να αναζητηθούν άλλοι τρόποι δημοσιοποίησης της δουλειάς που έχει πραγματοποιηθεί. Για τη συζήτηση του θέματος προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που θα συνεδριάσει το αμέσως επόμενο διάστημα.
  2. Στη βάση των δηλώσεων συμμετοχής, να συγκροτηθεί η μεταφραστική ομάδα μέχρι το τέλος Γενάρη. Η ομάδα να εξειδικεύσει τη μεταφραστική δουλειά που γίνεται ήδη από ομάδες μελών του Συλλόγου και να εξετάσει νέες προτάσεις.
  3. Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας.
    • Να συγκεντρωθούν οι συνάδελφοι γιατροί με σκοπό την πραγματοποίηση ημερίδας, την επεξεργασία άρθρων, μεταφράσεων κ.α.
  4. Η ομάδα των συναδέλφων που συγκεντρώνει οπτικοακουστκό υλικό να συζητήσει το επόμενο διάστημα προκειμένου να ενταθεί η προσπάθεια.
  5. Να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, σε ημερομηνία και τόπο που θα οριστούν έγκαιρα.

Το ΔΣ άκουσε και ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του 2021.             

                                                                                         Αθήνα

                                                                                17 Δεκέμβρη 2022

                                                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο