Για την πρώτη συνεδρίαση της μεταφραστικής ομάδας του Συλλόγου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρώτη συνεδρίαση της μεταφραστικής ομάδας του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Φλεβάρη. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής:

1. Αναγνωρίζεται η ανάγκη λειτουργίας μιας τέτοιας ομάδας που θα συμβάλει στη διάσωση, ανάδειξη και εκλαΐκευση της πλούσιας βιβλιογραφίας καθώς και άλλων κειμένων και υλικού από τις χώρες που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό

2. Οι γλώσσες που μπορούμε να δουλέψουμε, προς το παρόν, είναι: Ρώσικα, Γερμανικά, Ισπανικά και Σλοβάκικα.

3. Έχει ήδη μεταφραστεί και βρίσκεται σε πορεία έκδοσης το βιβλίο του Ρ. Μπελοούσοφ «Η ιστορική εμπειρία της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης της οικονομίας της ΕΣΣΔ»

4. Έχει ξεκινήσει και προχωρά η μετάφραση του συλλογικού «Αρχαία ιστορία σε δυο τόμους»

5. Από τους γιατρούς της ομάδας μας εκφράστηκε το αίτημα για βοήθεια στη μετάφραση του βιβλίου για την εμφάνιση και εξέλιξη των συστημάτων υγείας.

6. Στην επόμενη συνάντηση θα συζητηθούν αναλυτικότερα προτάσεις που κατατέθηκαν υπόψη της ομάδας

7. Για την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ομάδας, υπεύθυνος απ/ο το ΔΣ ορίστηκε ο Γ. Μαγγανάς

9. Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απρίλη.

                                                                                         Αθήνα

                                                                                22 Φλεβάρη 2022