Για τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου στις 25/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 25/6/2022 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΓΣ του Συλλόγου με τα εξής θέματα:

1. Εκτίμηση ημερίδας για τον αντικομμουνισμό

2. Φεστιβάλ ΚΝΕ και συμμετοχή του Συλλόγου

3. Εκπροσώπηση από μέλη του ΓΣ σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Στούντιο

4. Δουλειά του μεταφραστικού τμήματος

5. Άλλα θέματα

Το ΓΣ εκτίμησε τη διεθνή κατάσταση, την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στο έδαφος της Ουκρανίας, την όξυνση στα Ελληνοτουρκικά, τονίζοντας την ανάγκη εγρήγορσης των μελών του Συλλόγου ενόψει μιας πιθανής νέας έντασης. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή φτώχεια και η εντατικοποίηση της εργασίας, τα οποία είναι συστατικά μέρη της στρατηγικής του κεφαλαίου, επιδεινώνουν συνεχώς τη ζωή των λαϊκών οικογενειών. Ο Σύλλογός μας, συνεχίζοντας τη δράση του, θα πρέπει να είναι αρωγός κάθε προσπάθειας οργάνωσης της πάλης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους, να φωτίζει τη σοσιαλιστική προοπτική κάνοντας ακόμα πιο γνωστά τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε.

Το ΓΣ συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατέληξε στα εξής:

1. Η πραγματοποίηση της ημερίδας για τον αντικομμουνισμό αποτέλεσε σταθμό στη δράση του Συλλόγου, πέτυχε το σκοπό που είχε τεθεί, αυτόν της αποκάλυψης κύριων πλευρών του φαινομένου σε διάφορες εκφάνσεις του. Οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο. Κρίθηκε σκόπιμο να διοργανωθεί το φθινόπωρο παρόμοια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, με ενεργοποίηση των εκεί συναδέλφων. Εκτιμήθηκε, ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συμμετοχή νεότερων ηλικιών. Από την πλειοψηφία των μελών του ΓΣ τονίστηκε, ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε θεωρητικά θέματα δεν πρέπει να οδηγούν σε αντεγκλήσεις και προσβολές, που καμία σχέση δεν έχουν με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρχές συγκρότησης του Συλλόγου. Το ΓΣ επανάφερε το θέμα της ανάγκης οργάνωσης αντίστοιχης ημερίδας για την Υγεία.

2. Λαμβάνοντας υπόψη την περσινή θετική εμπειρία, ο Σύλλογος θα συμμετάσχει, εφ’ όσον προσκληθεί, στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της ΚΝΕ, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε πόλεις της περιφέρειας, όπου διατηρούμε δυνάμεις. Θα γίνει προσπάθεια αναβάθμισης της συμμετοχής μας, με το κατάλληλο υλικό, προβολές των βίντεο που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και ταινιών που θα μεταγλωττιστούν έγκαιρα.

3. Μέλη του ΓΣ παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κινηματογράφο Στούντιο για τις ναζιστικές θηριωδίες στην ΕΣΣΔ και τη δίκη της Νυρεμβέργης, και για τη μνήμη του Κώστα Σαραντίδη, μαχητή των Βιετμίνχ.

4. Το ΓΣ κρίνει σκόπιμη τη δημιουργία πολιτιστικής ομάδας άμεσα και την προετοιμασία πρωτοβουλιών όπως π.χ. τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ

5. Η μεταφραστική ομάδα του Συλλόγου προχωρά στη δουλειά της, μεταφράζοντας το βιβλίο για την αρχαία ιστορία και έχοντας προγραμματίσει σειρά άλλων μεταφράσεων και υποτιτλισμών, όπως αυτές δημοσιεύονται στη σχετική θέση στην ιστοσελίδα.

6. Το ΓΣ επανάφερε την ανάγκη να εξεταστούν οι δυνατότητες ανασυγκρότησης και λειτουργίας των ομάδων υγείας, παιδείας, ιστορίας, τομείς στους οποίους υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες. Τέλος, αποφασίστηκε να εξεταστεί η δυνατότητα οργάνωσης συνεστίασης, στο επόμενο διάστημα.

                                                                                         Αθήνα

                                                                                   25 Ιούνη 2022

                                                                              Το Γενικό Συμβούλιο