Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου στις 15.01.2023

Το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό» πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση με τη νέα του σύνθεση, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Έπειτα από τη συζήτηση επί της εισήγησης του Δ.Σ., κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

Οι πρόσφατες πετυχημένες αρχαιρεσίες του συλλόγου μας μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για το μεγαλύτερο άπλωμα και τη συνολική καλυτέρευση της δράσης μας.

Γενικά, κινούμαστε αφενός στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου, όπως αυτοί αναφέρονται στο Καταστατικό μας και αφετέρου στο πλαίσιο των ειλημμένων μας αποφάσεων στα εκλεγμένα όργανα και τις Γενικές Συνελεύσεις μας.

Μπορούμε να διακρίνουμε δυο πτυχές στη δράση του συλλόγου: μια πτυχή που έχει να κάνει με σταθερή ροή δραστηριότητας (επικοινωνία, ανακοινώσεις και συμβολή στη δράση του λαϊκού κινήματος, λύση και βελτίωση τεχνικών ζητημάτων, άλλα τρέχοντα θέματα κτλ.) και κάποιες ιδιαίτερες δραστηριότητες: εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεστιάσεις, επιστημονική και μεταφραστική δουλειά κοκ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να εστιάσουμε στο πώς θα συντάξουμε ένα συγκεκριμένο «καλεντάρι» δράσεων καταρχήν για τον πρώτο χρόνο της παρούσας περιόδου, δηλαδή για το 2023, που θα πρέπει να καταρτιστεί, να τηρηθεί και να γίνει αφετηρία και για τη συνέχεια. Η ιδιαιτερότητα της επόμενης, προεκλογικής περιόδου, απαιτεί από μας να δείξουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εναλλασσόμενες συνθήκες της αντιπαράθεσης, προβάλλοντας την ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, οι ομάδες συναδέλφων μπορούν να καταρτίζουν επιμέρους προγραμματισμό κατά τόπους.

1. Οργανωτικά θέματα

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην προηγούμενη περίοδο είναι η ανάγκη να ασχολούνται σε μόνιμη βάση περισσότερα μέλη με την οργάνωση της δραστηριότητας του συλλόγου. Εδώ εντάσσεται και η δουλειά που πρέπει να γίνει στα «παραρτήματα» ανά περιοχές της Ελλάδας. Μέσα από το Γ.Σ. καταρχήν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, αλλά και άλλοι) θα πρέπει να αναλάβουν κάποιοι/ες συνάδελφοι να συντονίσουν τη δράση και την επικοινωνία των μελών τοπικά. Έχουμε Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα μέσα στο Γ.Σ., δεν έχουμε Γιάννενα –που πρέπει να το δούμε- και ίσως Νοτιοδυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ο συντονισμός ανά περιοχή, όπως ορίστηκε στην τελευταία συνέλευση πρέπει να αρχίσει από τώρα: τα εκλεγμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σε κάθε περιοχή να ξεκινήσουν από σήμερα τη σύσταση αυτών των, τυπικών ή άτυπων, δεν έχει σημασία, επιτροπών ή ομάδων που θα εξασφαλίζουν την επικοινωνία και τη δραστηριότητα κατά τόπο. Ίσως θα βοηθήσουν και συνεστιάσεις ή άλλες τέτοιες μορφές επαφής. Ακόμη, στο βαθμό που σπουδάσαμε σε αρκετές χώρες και ξεχωριστές πόλεις, καθώς και σε ξεχωριστές σχολές και για αρκετά χρόνια -δηλαδή διαφορετικές περιόδους, είναι σαφές ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην επαφή μεταξύ μας και αυτός ο παράγοντας. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να δούμε το πώς θα αξιοποιηθούν και οι επιμέρους «παρέες» και θα «παντρευτούν» με τη δράση του συλλόγου. Πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα για τη γεωγραφική κατανομή των μελών μας, να ξέρουμε πού ζουν και εργάζονται τα μέλη μας, ώστε να οργανώνουμε σωστά τις κατά τόπους παρεμβάσεις μας. Εκτιμάμε ότι ένας καλός προγραμματισμός από τώρα, θα μας έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής μας στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, σε ακόμα περισσότερες πόλεις. Υπεύθυνοι από το Γ.Σ. για τη δράση του Συλλόγου εκτός Αττικής να αναλάβουν οι σ. Μαγγανάς και Ματής σε συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του οργάνου.

Να γίνει ευρύ άνοιγμα για την εγγραφή νέων μελών.

Συζητήθηκε η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος (για το ζήτημα αυτό ακολουθεί ξεχωριστή απόφαση του Γ.Σ.).

Οι εκλεγμένοι στα όργανα, τακτικοί και αναπληρωματικοί, να χρεωθούν συγκεκριμένα καθήκοντα για τα οποία θα έχουν ευθύνη απέναντι και εδώ, αλλά και στον σύλλογο συνολικά (να «χρεωθούν», αλλά και να «χρεώσουν» και άλλους συναδέλφους στο Σύλλογο). Ό,τι λέμε για δραστηριότητες του Συλλόγου θα πρέπει να προσωποποιείται για να έχουμε αποτέλεσμα. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα δυσκολευτούμε πολύ να προχωρήσουμε. Καθένας μας, εκτός των άλλων καθηκόντων του, θα πρέπει να έχει σταθερή επαφή με συγκεκριμένα μέλη του συλλόγου.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων, Δ.Σ. και Γ.Σ., φυσικά να είναι ανοιχτές και να είναι πραγματικές συναντήσεις εργασίας, με συγκεκριμένο και απτό απολογισμό και προγραμματισμό.

2. Δραστηριότητες για το αμέσως επόμενο διάστημα

Ημερίδα για τον αντικομμουνισμό στη Θεσσαλονίκη: Την έχουμε προγραμματίσει για τις 10 Μάρτη, αποτελεί κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου και εδώ θα πρέπει να ελέγξουμε την πορεία πραγματοποίησής της συγκεκριμένα (θεματολογία, δομή, σχέδιο, τόπος, απεύθυνση, προπαγάνδιση, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της σε συνδυασμό και με την αντίστοιχη που είχε γίνει στην Αθήνα). Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται συνεστίαση για τις 4/2. Η συνεστίαση, εκτός των άλλων, μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την επιτυχία της ημερίδας.

Ημερίδα «Σοσιαλισμός και Υγεία»: εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για το Σύλλογο και υπάρχει απόφαση να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2023. Άρα να συσταθεί άμεσα οργανωτική επιτροπή και να σχεδιάσει το έργο. Προτείνεται να αναλάβουν οι σ. Αθανασιάδης, Φιλιόπουλος με τη συμμετοχή των σ. Ζουμπουρλή, Κάντα, Καρανάσιου, Ντίνα. Τη δουλειά τους θα συντονίσει ο Α. Χαρίσης. Μετά τη συγκρότησή της, η ομάδα θα παρουσιάσει εισήγηση στο επόμενο Γ.Σ..

Μεταφραστική ομάδα: Έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση του βιβλίου για την αρχαία ιστορία της Ελλάδας. Η σ. Αγγουράκη προχωρά με τη μετάφραση του βιβλίου για τη Σόνια και η σ. Ρολντάν του βιβλίου για τον Λίστερ. Να πραγματοποιηθεί υποτιτλισμός μιας ακόμα, τουλάχιστον, ταινίας από την τετραλογία για τον Λένιν, στο επόμενο τρίμηνο. Να εξεταστεί η δυνατότητα μετάφρασης από τα βουλγάρικα του βιβλίου «Διδακτική». Για το τελευταίο αναμένεται εισήγηση του σ. Σαρδέλη, που αναλαμβάνει τη δημιουργία ομάδας εκπαιδευτικών. Εκκρεμεί η τακτοποίηση του «αποθέματος» της μεταφραστικής ομάδας και ένας προγραμματισμός δουλειάς για το 2023. Μπορεί να αξιοποιηθεί η ολοκληρωμένη μετάφραση των διαλόγων των ταινιών που απαρτίζουν την τετραλογία των ταινιών για τον Λένιν (η πρώτη προβλήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) με τη σύμπραξη συναδέλφων που κατέχουν την τεχνική εισαγωγής υπότιτλων σε ταινίες. Στο επόμενο Γ.Σ. να παρουσιαστεί εισήγηση με ευθύνη του Γ. Μαγγανά.

Οργάνωση της αρθρογραφίας στο σάιτ σε τακτική βάση και με συστηματικό τρόπο, τόσο θεματικά, όσο και γενικότερα. Φυσικά, είναι λογικό η αρθρογραφία να είναι πιο πλούσια ή πιο φτωχή ανά περίοδο και συγκυρία και με αναφορές που επηρεάζονται από την επικαιρότητα και την περιβάλλουσα κατάσταση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ροή υλικού. Και θα πρέπει να δούμε και συγκεκριμένες θεματικές που θα αναπτύσσουμε διαρκώς και θα ξεκινάμε και καινούργιες. Θέματα όπως παιδεία, υγεία, «πολιτική προστασία», εργασία, ανάπαυση στο σοσιαλισμό πρέπει να αναδεικνύονται τακτικά. Επίσης να σχεδιάσουμε, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες, και την αξιοποίηση των επιστημονικών ικανοτήτων των μελών μας, είτε -κατά το δυνατόν- σε πρωτότυπη τέτοια δραστηριότητα, είτε και σε εκλαϊκευτική αλλά εγγράμματη επιστημονικά κατεύθυνση, πάνω σε μια σειρά θέματα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Πρώτη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση να είναι μια δημοσίευση σχετικά με τα 80 χρόνια της μάχης του Στάλινγκραντ (2 Φλεβάρη). Να το αναλάβουν οι σ. Λεοντιάδης και Παπαγεωργάκης.

Ο σ. Π. Καραντάνης σε συνεργασία με τη σ. Παυλίδου, στο επόμενο Γ.Σ., να παρουσιάσουν εισήγηση σχετικά με τη δημιουργία πολιτιστικής ομάδας.

Να στηριχθεί η προσπάθεια της Κούβας: το προηγούμενο διάστημα, πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες πραγματοποιώντας συνάντηση με την τότε πρέσβειρα της Κούβας και τη στήριξη της προσπάθειας για να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ στους γιατρούς της Κούβας. Μπορούμε να δούμε μορφές αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας αλλά και ευρύτερης κοινοποίησης του εγκληματικού ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού της από ΗΠΑ, ΕΕ κ.ά.

Επίσκεψη στο Λαύριο και ξενάγηση στα μεταλλεία: υπάρχει η δυνατότητα της ξενάγησης σε συνεννόηση με το Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την εργασία «Η δουλική εργασία στα μεταλλεία του αρχαίου Λαυρίου» του σ. Μάνου Δημητρίου που παρουσίασε σε video που αναρτήθηκε στο κανάλι μας στο Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=5LYAVO0FRkU&t=105s).

Εκδρομή στη Βουλγαρία: μετά από πρόταση των συναδέλφων μας στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί τριήμερη εκδρομή στη Βουλγαρία με σκοπό να επισκεφθούμε τόπους και μνημεία όπου μπορούν να αναδείξουν τα επιτεύγματα του Σοσιαλισμού που γνωρίσαμε. Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπορούμε να εξετάσουμε και για άλλες χώρες.

Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού: τα προηγούμενα δύο χρόνια, έγινε προσπάθεια συλλογής ο/α υλικού από το προσωπικό αρχείο των συναδέλφων. Αρκετοί ανταποκριθήκαν με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένας μικρός όγκος υλικού, μέρος του οποίου αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία video με θέμα τη ζωή των Ελλήνων φοιτητών στις Σοσιαλιστικές χώρες (https://www.youtube.com/watch?v=sJgl2OlRvqo&t=40s). Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί με ευθύνη των σ. Α. Ματή και Ε. Καρναβά με σκοπό την αξιοποίηση του υλικού σε εκδηλώσεις, δημιουργία φωτογραφικού βιβλίου κ.ά.

Επίσης, στο Δ.Σ. εξετάστηκαν δυο προτάσεις, που αφορούν τη δημιουργία ομάδων δουλειάς για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία και τη φοιτητική μέριμνα στις χώρες του σοσιαλισμού. Η σ. Ε. Καρναβά να αναλάβει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας αυτών των ομάδων, σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλεύουμε πιο συστηματικά και με πρακτικό, μετρήσιμο κάθε φορά αντίκρισμα. Αυτοί που ορίζονται υπεύθυνοι για τις όποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα πρέπει να καταρτίζουν κανονικές εισηγήσεις που θα ετοιμάζονται από τα πριν και θα τις συζητάμε στα όργανα (και με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη μας να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στην συζήτηση) και όχι να περιμένουμε την κάθε φορά εισήγηση του Δ.Σ. -έτσι θα πρέπει να δουλεύουμε για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα.

Δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή μας η συνάφεια του Συλλόγου μας με το χώρο των πολιτικών προσφύγων. Ο σ. Ν. Ζώκας, σε συνεργασία με τη σ. Ελευθερίαδου, να κάνει μια συνοπτική πρόταση για τους πολιτικούς πρόσφυγες και τη σχέση μας μαζί τους.

Επίσης, το Γ.Σ. καλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, που διαθέτουν βιβλία και θέλουν να τα προσφέρουν για τη δημιουργία βιβλιοθήκης να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ.

                                                                                                   Το Γ.Σ.

Καλεντάρι εκδηλώσεων (βασικός πυρήνας)

2 Φλεβάρη                        Μάχη του Στάλινγκραντ

3 Φλεβάρη                        Συνεστίαση στη Θεσ/νίκη

Σ11 ή Κ12 Φλεβάρη          Συνεστίαση στην Αθήνα

10 Μάρτη                          Ημερίδα για τον αντικομμουνισμό Θεσ/νίκη

Μάρτιος                             Θέατρο

12 Απρίλη                          Ημέρα Κοσμοναυτικής

9 Μάη                                Αντιφασιστική Νίκη

Σ24 ή Κ25 Ιούνη                Συνεστίαση

Σεπτέμβριος                      Φεστιβάλ ΚΝΕ

30 Δεκέμβρη                     Ίδρυση ΕΣΣΔ

Το καλεντάρι αυτό συμπληρώνεται με την πρόταση να οργανώσουμε επίσκεψη στο χώρο των ορυχείων του Λαυρίου, με ξενάγηση από υπεύθυνο του Εργατικού Κέντρου.