Για τη διαδικτυακή παρουσία του Συλλόγου και την Επικοινωνία των μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Τον Γενάρη του 2021 δημιουργήθηκε το site του Συλλόγου studofsoc.gr (νωρίτερα λειτουργούσαμε blog). Εκτίμησή μας είναι ότι η λειτουργία του το διάστημα αυτό ήταν θετική. Συνέβαλε στην ενεργή παρουσία και παρέμβαση του Συλλόγου ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας που συνοδεύτηκε από ένα μείγμα αντικειμενικών μέτρων προστασίας, παράλληλα με μια σειρά αντιλαϊκά και κατασταλτικά κρατικά μέτρα με πρόσχημα την πανδημία. Δημοσιεύτηκε πλούσια αρθρογραφία από μέλη του Συλλόγου στο πλαίσιο των σκοπών του Συλλόγου. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν ανακοινώσεις, καλέσματα και ενημερώσεις του ΔΣ.

Σήμερα, με την εμπειρία από τα τρία χρόνια λειτουργίας και παρέμβασης του Συλλόγου μπορούμε να αναβαθμίσουμε ποσοτικά και ποιοτικά και την λειτουργία του site με τη συγκρότηση ομάδας η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή του. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση είναι επιθυμητή κάθε πρόταση από τα μέλη του Συλλόγου που εντάσσεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου.

Β. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επιμείνουμε και στην αξιοποίηση του καναλιού του Συλλόγου στο Youtube. Η μέχρι σήμερα θετική πείρα από την επισκεψιμότητά του επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυνατότητες. Είναι ένας καλός δίαυλος κοινοποίησης σε ευρύτερο κόσμο των επιτευγμάτων του Σοσιαλισμού που ζήσαμε, μέσα από εικόνες με κείμενα, ταινίες και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων. Η ομάδα διαχείρισης που συγκροτείται και οι προτάσεις όλων των μελών του Συλλόγου μπορεί να δώσει μια νέα δυναμική στην προσπάθεια αυτή.

Συμβολή στην προσπάθεια αυτή θα είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση προσωπικού οπτικοακουστικού υλικού από την περίοδο της ζωής μας στις Σοσιαλιστικές χώρες, προτάσεις για ταινίες και σχετικές θεματικές, αλλά κυρίως η εμπλοκή περισσότερων μελών που έχουν κάποια εμπειρία με τη χρήση των μέσων.

Γ. Η δημιουργία mailinglist ως «οριζόντιου» διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των μελών για θέματα σχετικά με τον Σύλλογο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία της, έπαψε να υπηρετεί τους σκοπούς της. Με λίγες εξαιρέσεις, πληθώρα από email με συνεντεύξεις, άρθρα κάθε είδους και επί παντός επιστητού ακόμα και προσωπικές επιθέσεις μετατόπισαν το κέντρο βάρους σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους σκοπούς του Συλλόγου μας. Αποκορύφωμα ήταν όταν στα τέλη Νοέμβρη, ο Δημήτρης Πατέλης (πρώην μέλος του Γ.Σ.) δημοσίευσε, φωτογραφία (!) άλλου μέλους του Συλλόγου σε απάντηση που συνοδευόταν από ερειστικά σχόλια που ουσιαστικά λειτουργούσε προβοκατόρικα για τον ίδιο το Σύλλογο. Η αντίδραση ήταν άμεση από την πλευρά της διαχείρισης της mailinglist, διαγράφοντάς τον από αυτήν με τη σύμφωνη γνώμη του απερχόμενου ΔΣ και επικύρωσε η Γενική Συνέλευση.

Τα παραπάνω απέδειξαν πως το εργαλείο της mailinglist, με την άμεση αποστολή του mail σε όλα τα μέλη, είναι εύκολο να ξεφύγει από τους όποιους σκοπούς του Συλλόγου, δεν τους εξυπηρέτησε, αντίθετα δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια, πολλές φορές και οργή, στα περισσότερα μέλη του Συλλόγου, τα οποία επικοινωνούσαν μαζί μας για να μεταφέρουν τα παράπονά τους.

Με βάση τα παραπάνω κρίνουμε ως απαραίτητη την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα: όποιος θέλει, μπορεί να στέλνει mail στη mailinglist το οποίο όμως θα καταλήγει στη διεύθυνση του Συλλόγου και όχι σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Εφόσον το επιθυμεί ο αποστολέας και με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο δεν είναι έξω από τους σκοπούς του Συλλόγου, με ευθύνη του ΔΣ, και ανεξάρτητα από το αν υιοθετεί το περιεχόμενο ή όχι, θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της mailinglist.

Αθήνα

15 Ιανουαρίου 2023

Το Γενικό Συμβούλιο