Κυκλοφόρησε! Το βιβλίο του Συλλόγου μας “Σοβιετικοί Ιστορικοί για την Αρχαία Ελλάδα” από τις εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής

Η έκδοση αυτή της Σύγχρονης Εποχής και του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό» παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό νέο ιστοριογραφικό υλικό για την εμφάνιση, ανάπτυξη και κρίση της πόλης-κράτους, αποτελώντας ταυτόχρονα μια κριτική της αστικής ιστοριογραφίας από τη μεριά των Σοβιετικών ιστορικών.

Οι μελέτες της συλλογής στηρίζονται και αναπτύσσουν τη σοβιετική μαρξιστική μεθοδολογία έρευνας της δουλοκτητικής κοινωνίας και οικονομίας.

Επιπλέον, αποτελεί μια σημαντική πηγή γνώσης για το ευρύ κοινό και ταυτόχρονα ένα σημαντικό εργαλείο έρευνας για ιστορικούς, αρχαιολόγους, φιλολόγους, φοιτητές.

Οι μελέτες της συλλογής πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα:

Στην Εισαγωγή («Η αρχαία ελληνική Πόλις»), ο Γ. Κοσιλένκο διερευνά με συστηματικό τρόπο την ίδρυση και ανάπτυξη της Πόλεως και τις διαφορές των όρων «Πόλις» και «κράτος».

Σοβιετικοί ιστορικοί για την Αρχαία Ελλάδα - βιβλίο

Στο Κεφάλαιο 1 («Από τα μυκηναϊκά ανάκτορα στην πόληκράτος»), η Γ. Πολιακόβα μελετά τις βαθιές εσωτερικές κι εξωτερικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά το 12ο – 8ο αιώνα.

Η Σπάρτη, ως τύπος Πόλεως (Κεφάλαιο 2, «Η Σπάρτη ως τύπος Πόλεως»), με τις αρχαϊκές δομές στην κοινωνική οργάνωση αναλύεται σε βάθος από τον Γ. Αντρέγιεφ.

Ο Γ. Κοσιλένκο (στο Κεφάλαιο 3, «Η ελληνική Πόλις και προβλήματα ανάπτυξης της οικονομίας») εξετάζει την Πόλιν ως κοινωνικοπολιτική οργάνωση των πολιτών και την αλληλεπίδρασή της στο κράτος, ως κοινωνικοοικονομικό οργανισμό.

Στο Κεφάλαιο 4 («Οι αγροτικές σχέσεις στην Αττική κατά τους 5ο – 4ο αιώνες»), ο Β. Αντρέγιεφ παρουσιάζει το βασικότερο παραγωγικό τομέα της οικονομίας της Αρχαίας Αθήνας στον 5ο – 4ο αιώνα, τη γεωργία.

Στο Κεφάλαιο 5 («Η Αρχή-Ηγεμονία και η Αθηναίων Δημοκρατία»), ο Μ. Κοντρατιούκ αξιολογεί τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η αθηναϊκή ηγεμονία (Αρχή) στην οικονομία και δημοκρατία της Αθήνας, αλλά και των συμμάχων της.

Στο Κεφάλαιο 6 («Προβλήματα κρίσης της Πόλεως»), η Λ. Γκλούσκινα αποσαφηνίζει τα βαθύτερα αίτια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης τον 4ο αιώνα για την Πόλιν-κράτος.

Στο Κεφάλαιο 7 («Ο πανελληνισμός στην πολιτική του 4ου αιώνα»), ο Ε. Φρολόφ ερευνά την ιδέα του «πανελληνισμού», που κυριαρχεί τον 4ο αιώνα, σε αντίθεση με τις συμμαχίες ή ηγεμονίες, που επικρατούσαν τον 5ο αιώνα.

Στη μετάφραση και τελική διατύπωση των κειμένων συνέβαλαν τα μέλη της μεταφραστικής ομάδας του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό»: Μάνος Δημητρίου, Χρυσούλα Κάρτσακα, Βούλα Κοντούλη, Γιώργος Μαγγανάς, Κατιφένεια Παρασκευά και Αποστόλης Χαρίσης.

Το Γενικό Συμβούλιο

Το βιβλίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα βιβλιοπωλειά της Σύγχρονης Εποχής (για πληροφορίες δείτε εδώ)