Για την τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Μάρτη

Την Κυριακή 10 Μάρτη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μελών η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Γενική Συνέλευση - 10 Μάρτη 2024

Η Συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό του ΔΣ που παρουσίασε ο πρόεδρος Α. Χαρίσης, την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, που παρουσίασε η σ. Μ. Οργέττα και συζήτησε το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα.

Γενική Συνέλευση - 10 Μάρτη 2024

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση κι εκφράσθηκε η επιθυμία να αναπτύξει μεγαλύτερη δράση ο Σύλλογος, να συμβάλει στην απόκρουση του αντικομμουνισμού-αντισοβιετισμού που συνεχώς αυξάνεται, να ενημερώσει τη νεολαία για τις κατακτήσεις των σοσιαλιστικών χωρών που σπουδάσαμε.

Γενική Συνέλευση - 10 Μάρτη 2024

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:

  • Εκδήλωση για την υγεία προς τα μέσα Απρίλη
  • Αύξηση άρθρων και αναρτήσεων στον ιστότοπό του Συλλόγου
  • Να προχωρήσει η μεταφραστική δουλειά με σταθερή ροή, δημοσιοποίηση εργασιών που είναι ήδη έτοιμες
  • Να βελτιωθεί η δράση μας στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού με συγκεκριμένο πρόγραμμα επεξεργασιών και εκδηλώσεων
  • Να προχωρήσουμε στη δημιουργία παραρτημάτων σε άλλες μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μελών μας
  • Να επιμείνουμε στην επαφή μας με φοιτητές και φοιτητικούς συλλόγους
  • Να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή στο Λαύριο στα μέσα Απρίλη ή μέσα Ιούνη
  • Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τον  θάνατο του Λένιν με τις προβολές ταινιών να γίνει και σε άλλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα)
  • Να πραγματοποιηθεί συνεστίαση του συλλόγου μας στην Αθήνα προς τα τέλη Ιούνη. Αντίστοιχες συνεστιάσεις να προγραμματιστούν και σε άλλες πόλεις της χώρας
Γενική Συνέλευση - 10 Μάρτη 2024

Η Γ. Σ. ενέκρινε ψήφισμα καταδίκης του εντεινόμενου αντικομμουνισμου-αντισοβιετισμου και αποφάσισε την αποστολή βοήθειας στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Γενική Συνέλευση - 10 Μάρτη 2024

Ακολούθησε κοπή της πίττας και μπουφές.