Φωτογραφικά Ντοκουμέντα – Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία