Φωτογραφικά Ντοκουμέντα – Λ.Δ. Βουλγαρίας

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
“Δημοκράτες επιστήμονες στο πλευρό του λαϊκού κινήματος” το κεντρικό σύνθημα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβριο του 1988
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβριο του 1988
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβρη του 1988
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Το σώμα ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβρη του 1988
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβρη του 1988
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Φοιτητών Βουλγαρίας
Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας - Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας - Γενική Συνέλευση, 10-1988
Τοποθετήσεις στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Σόφιας τον Οκτώβρη του 1988