Οικονομία

  • Πατέλης Δ. – Μια Επανεξέταση του Οικονομικού Ρομαντισμού. ΟΥΤΟΠΙΑ 7, 1993,Σ.89-108.
    Μπορείς να το κατεβάσεις εδώ
  • Πατέλης Δ. – Η διαλεκτική του γίγνεσθαι της πολιτικής οικονομίας. Επιθ. Οικον. Επιστημών, τ.6, 2004, σ.103-128.
    Μπορείς να το κατεβάσεις εδώ